Is the space open right now?

Umeå Hackerspace is closed.

Normal opening hours are:

Remember to check the open status indicator here on the website before dropping by, since it's not guaranteed that anyone has arrived yet. Or just ask on IRC/XMPP.

We are also listed on spaceapi, which has phone apps available. Just search for "spaceapi" wherever you get your apps, install any one you like, then search for "Umeå Hackerspace".

Articles in the misc category

 1. Tack för Sommaren!

  I vanliga fall så dör verksamheten ned under sommaren i Umeå. Alla studenter åker tillbaka till sina hemorter och resten av befolkningen sitter i en stuga någonstans. Men i år valde vi att ta upp striden med sommartristessen och ha verksamheter för barn och unga med hjälp av sommarbidraget från …

 2. Ursäkta röran, vi rensar upp!

  Både fredag och lördag har i Spacet ägnats åt städning och rensning av diverse skräp, bråte och annat roligt som på olika vägar har hamnat i vår ägo. Två fulla släpvagnar har bland annat körts till Gimonäs, och det har även identifierats ett antal saker som vi ska sälja iväg …

 3. Årsmöte, ny styrelse och en uppdaterad hemsida!

  Halloj!

  Mika, ordförande här. Vi har denna helg avklarat vårat 5e årsmöte och har ny en ny styrelse, verksamhetsplan och massa idéer för kommande år. Vi var cirka 12 som kom och styrelsen som valdes lyder som följer:

  Mika sinclair (Catninja)
  (omvald Ordf.)
  Fredrik (Haffu) Sandström
  (omvald vice.)
  Eric Frankel …

 4. OMORGANISERINGS-SUPERGRUPP

  Lokalerna på fabriksgatan, kallat spacet, har under åren vuxit fram av hittade, skänkta och byggda delar. Ingenting som har gjorts har varit planerat på förhand eftersom lokalerna används av en brokig samling folk som haft sina egna idéer. Så det är fritt fram att möblera eller bygga om så …

 5. Stadgar

  Stadgar för Umeå Hackerspace
  
  Föreningen
  
  Umeå Hackerspace är en ideell förening som är politiskt och religiöst
  obunden. Föreningen har säte i Umeå.
  
  Syfte
  
  Umeå Hackerspace har till syfte att verka för att främja intresse inom
  teknik och praktisk problemlösning. Föreningen skall även verka för att
  sprida förvärvad …
 6. Projects

  This page shows finished projects done by members of this hackerspace. Unfinished projects reside on thewiki (write access requires registration). Linking to the pages is of course appreciated and encouraged!

  Open sign

  Blog post in Swedish. Indicates when people are in the space on a sign outside and on …

 7. Organisational stuff

  Umeå Hackerspace is an association for the promotion of curiosity about technical matters and systems, and hacking in the old sense of the word. See the Jargon file for details.

  We are a registered non-profit association (ideell förening), with organisation number 802458-8587.

  If you like what we do and want …

 8. Software

  By mmn

  Develop software in the hackerspace. We'll have a coffee machine, so supply it with coffee and then write some code.

  We suggest you license your code under a free software license, or public domain. Proprietary software is frowned upon unless it's for reverse engineering.